Sun, Nov, 2023

Zůstáváme na Ukrajině, vzkazuje český výrobce autodílů. Chce do země přitáhnout další firmy

Již druhým rokem se původem brněnská podnikatelka Michaela Macharik a její obchodní i životní partner Markus Ciupek vypořádávají s následky válečného konfliktu na Ukrajině. Ze země přesto v žádném případě odejít nechtějí, a dokonce do ní plánují přilákat české byznysmeny. Závod jejich společnosti Time & Space, která vyrábí kabelové svazky pro světové výrobce automobilů a domácích spotřebičů v západoukrajinském městě Stryj, na přelomu srpna a září navštívil redaktor deníku e15.

For the second year, the originally Brno-based entrepreneur Michaela Macharik and her business and life partner Markus Ciupek have been dealing with the consequences of the war conflict in Ukraine. However, they do not want to leave the country under any circumstances and even plan to attract Czech businessmen there. The plant of their company Time & Space, which manufactures wire harnesses for global automobile manufacturers and home appliance producers in the West Ukrainian city of Stryj, was visited by a reporter from the e15 newspaper at the turn of August and September.

Read full original article in Czech language:
Výroba za zvuku sirén. Český výrobce autodílů zůstává na Ukrajině | e15.cz

 

Get in touch

We are open to new collaborations

Feel free to contact us

Back